Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Obecní úřad Mukařov

Události

Obecní úřad Mukařov

Datová schránka: qyvaxdz

Podatelna: podatelna@mukarov.cz

IČ: 00240508
DIČ: CZ00240508

Bankovní spojení u ČSOB:  177 966 230/ 0300 (neslouží k platbě poplatků)


Czech POINT

Pracoviště Czech POINT najdete v Galerii STARÁ ŠKOLA v přízemí budovy obecního úřadu.

Služba Czech POINT umožňuje na obecním úřadě zřizovat a měnit datové schránky právnických i fyzických osob, pořizovat výpisy z nejrůznějších databází a evidencí, jako např. výpis z rejstříku trestů, evidence přestupků řidičů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z registru osob a další.

Jsou-li předmětem poskytování citlivé osobní údaje, je nutno při podání žádosti předložit platné osobní doklady.

Kancelář obecního úřadu

obec@mukarov.cz

323 660 246, 775 040 918

Příčná 11, 251 62 Mukařov

http://www.mukarov.cz

Facebook

Úřední hodiny:

pondělí 14–16 hodin
úterý    9–11:30 hodin
středa  14–18 hodin

Obecní úřad vyřizuje v rámci přenesené působnosti pouze evidenci obyvatel, další agendy (matrika, stavební úřad, osobní doklady apod.) řeší Městský úřad Říčany.

Poslední klient je přijímán 15 minut před koncem úředních hodin.

Většinu záležitostí s výjimkou přihlašování k trvalému pobytu lze vyřešit telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou.)
Listinné dokumenty lze posílat poštou nebo vhazovat do schránky vedle zadního vchodu na obecní úřad.

Podatelna a datová schránka

podatelna@mukarov.cz

323 660 246

Příčná 11, 251 62 Mukařov

Podatelnu najdete v kanceláři Obecního úřadu, je otevřena v úředních hodinách, případně i v jiném čase po telefonické domluvě. 

Elektronická podatelna obce Mukařov: podatelna@mukarov.cz

(Pro běžnou komunikaci s Obecním úřadem Mukařov můžete použít e-mailovou adresu: obec@mukarov.cz)

Datová schránka obce Mukařov pro elektronická podání: qyvaxdz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: formáty podporované MS Office, PDF, JPG, JPEG, PNG.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: přenosné disky používající rozhraní USB.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“): Podatelna tyto přijaté dokumenty zaeviduje a informuje zpětně odesílatele o zjištěných závadách zprávy spolu s výzvou k odstranění vad dokumentu.

Dokumenty se škodlivým kódem, jejichž vady se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem odstranit, nebudou podatelnou dále zpracovávány.

Czech POINT a Infocentrum

infocentrum@mukarov.cz

703 634 791

Příčná 11, 251 62 Mukařov

Galerie Stará škola

Otevírací doba a úřední hodiny Czech POINTu

pondělí 13.00–18.00
úterý 9.00–12.00, 13.00–16.00
středa 13.00–18.00
sobota 9.00–12.00

Poslední klient je přijímán 15 minut před koncem úředních hodin.
Případné dočasné změny otevírací doby zveřejňujeme v Aktualitách v sekci Obecní úřad a samospráva.

Agenda Czech POINTu:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
  • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
  • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
  • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
  • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • zprostředkovaná identifikace osoby

 

Mobilní rozhlas

https://mukarov.mobilnirozhlas.cz/

Pro informace z obce nemusíte chodit na úřad nebo sledovat obecní vývěsku. Na nástěnce Mobilního rozhlasu všechny důležité zprávy, které obec posílá svým občanům přes Mobilní Rozhlas. A pokud byste rádi dostávali informace z přímo do svého telefonu, stačí se zaregistrovat k jejich odběru.

GDPR pověřenec - Ing. Tomáš Sýkora

tomas.sykora@sumanet.cz

736 480 089

nahoru