Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Odklizení vozidel z komunikací

Události

Odklizení vozidel parkujících na obecních komunikacích

VÝZVA! Vyzýváme důrazně majitele motorových vozidel, kteří svými auty blokují komunikace, ať již vozovku a nebo chodníky, a brání tak úklidu komunikací od sněhu, aby parkovali na svých pozemcích nebo místech k tomu určených. Pro pořádek dodávám, že chodníky a ulice v obytných zonách nejsou parkoviště, nehledě na porušování vyhlášky o silničním provozu a obecně závazných vyhlášek! Po dohodě s Policií ČR a Odborem dopravy budou tato vozidla v Mukařově, Srbíně i Žernovce, průběžně fotografována a fotodokumentace zaslána na uvedené orgány k řešení. Děkuji za pochopení.

Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov

Zveřejněno: 12.12.2022
Upraveno: 18.04.2023
nahoru