Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Uzavírka Choceradské ulice - 1. část

Události

Uzavírka Choceradské ulice - 1. část

Vážení obyvatelé,

čeká nás velice nepříjemné období s uzavírkami ulice Choceradská. Uzavírky budou ve třech etapách a celkově trvat do 30.8.2023. Objížďka uzavírky pro osobní automobily vede před obec Tehovec, pro nákladní automobily přes Kostelec nad Černými Lesy, Konojedy, Stříbrnou Skalici a Ondřejov.

1. část uzavírky mezi ulicí Na Dolách a ulicí Na Pískách je naplánována od 13.3.2023 a bude trvat maximálně měsíc.

Během stavby bude umožněn vjezd k nemovitostem pouze pro obyvatele v uzavírce v době od 18.00 – 7.00hod. na povolení pro rezidenty, které bylo s informací doručeno všem obyvatelům v dotčené oblasti (vydáváme vždy 2 povolení na nemovitost). Stavba bude pracovní místo posouvat a hned zasýpat, takže situace, že bude výkop právě před vaší nemovitostí a nebude možný vjezd do zahrady, se bude týkat vždy pouze několika dní. 

Během dne zde bude probíhat stavba a proto nebude možno do uzavřené části ulice Choceradská vjíždět. Parkování automobilů obyvatel dotčených uzavírkou  bude možné během dne v ulici Na Dolách, podél zahrad, případně na silnici před bývalým kravínem.

Přístup do lokalit ulice Na Pískách/U Požáru/U Potoka a ulice Na Dolách/Na Kopci bude zajištěn, omezení může být způsobené prací v křižovatkách, ale po ukončení pracovní doby bude vždy vjezd umožněn.

Pro pěší bude přístup zajištěn i během dne, dbejte ale zvýšené opatrnosti při průchodu stavbou a řiďte se pokyny stavbyvedoucího. Rovněž bude zajištěn příjezd složek IZS a odvoz odpadů. Pokud by ke svozu odpadu nedošlo, kontaktujte obecní úřad, zajistíme náhradní svoz popelnice.  

Doufám, že vše společně zvládneme bez větších problémů, v případě dotazů a problémů volejte.

Hana Zákoucká, starostka

Zveřejněno: 10.03.2023
Upraveno: 13.03.2023
nahoru