MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Výstavba chodníku v ulici Pražská

Události

Výstavba prodloužení chodníku Pražská

Od 1.4.2020 běží výstavba nového chodníku na Pražské. Na chodník obec získala dotaci z IROP ve spolupráci s MAS Říčansko ve výši 3,78 mil. Kč. Chodník bude navazovat na stávající chodník v ul. Do Podkovy a bude ukončen u ulice Lesní na konci katastru obce. Nový chodník výrazně zvýši bezpečnost pohybu chodců vokolí frekventované sinice II. třídy. Zároveň s chodníkem dojde k vybudování veřejného osvětlení. 

Další prodloužení chodníku směrem k ProDoma, kde už jsou pozemky cizích obcí, záleží na výsledku jednání zejména s obcí Tehovec, která výstavbu chodníku podél I/2 má vyprojektovanou a má podanou žádost o dotaci na výstavbu. Doufáme, že se podaří nalézt společné řešení i s obcí Babice, jejíž pozemek u hlavní silnice přímo sousedí s mukařovským katastrem.

Výstavba chodníku na mukařovské straně by měla být ukončena a uvedena do provozu do října 2020.

Situační mapa nového chodníku pro vaši informaci.

Na výstavbu chodníku je poskytována finanční podpora z EU.

 

 Zahájení stavby (článek uveřejněný v Obecním zpravodaji)

Nový chodník vedoucí z Mukařova do Říčan a následně do Uhříněvsi byl opravdu pouze apríl. Nicméně, 1. 4. 2020 opravdu výstavba jednoho chodníku započala. Obci se podařilo získat dotaci na dlouho očekávaný chodník lemující silnice v ulici Pražská. V této ulici byla již v minulosti část chodníku vybudována. Nový chodník tak pokryje zbývající část ulice Pražská až po ulici Lesní, která odděluje katastrální území Mukařova a Babic. Díky chodníku se zvýší bezpečnost chodců, kteří se tak budou moci i po této části naší obce pohybovat bez obav z úrazu na rušné komunikaci.

Výstavba by měla být ukončena do konce května tohoto roku. Než bude stavba dokončena, čeká nás bohužel i několik omezení. V úseku stavebních prací je vozovka zúžena a pohybují se zde pracovníci stavební firmy. Pouze v nezbytných případech, kdy je nutné zabrat větší úsek vozovky, je na komunikaci umisťován semafor a doprava se řídí kyvadlově.

Všechny sítě, nacházející se pod budoucím chodníkem budou zachovány, navíc zde bude nově vybudovaná dešťová kanalizace, do které bude odtoky svedena voda z komunikace tak aby se tam nedržela a zároveň nestékala na přilehlé pozemky. Součástí chodníku bude i instalace nového veřejného osvětlení.

Veškeré stavby vznikající podél komunikace I. třídy jsou složité a nesou s sebou určitá nepohodlí, proto děláme vše, co je v našich silách, aby tato omezení trvala co nejkratší dobu. Můžeme se těšit, že za pár týdnů se celou ulicí Pražskou projdeme po chodníku, bezpečně a bez uskakování před kamiony do příkopu.

Po Pražské bezpečnění (článek uveřejněný v Obecním zpravodaji)

O stavbě chodníku lemujícího frekventovanou ulici Pražská jsme vám již v minulosti psali. Nyní vám můžeme s radostí sdělit, že stavba byla dokončena a čeká nás kolaudace. Původně bylo plánováno, že chodník bude hotov do konce června. Protože se jednalo o stavební práce v okolí velice frekventované komunikace, docházelo ke vzniku kolon a omezení dopravy – což byl samozřejmě jeden z podstatných důvodů, proč obec apelovala na stavební firmu, aby chodník dokončila co nejrychleji, jak je to možné (samozřejmě v rámci zachování kvality). I přes to, že při výkopových pracích bylo objeveno a následně odstraněno velké množství železničních pražců a polorozpadlé zatrubnění neznámého původu, dokázala firma již koncem května chodník dokončit. Nutno podotknout, že i přes zrychlenou realizaci se jedná o kvalitní práci – při finálním předání chodníku jsme nemuseli řešit nedodělky a vady. Teď nám tedy zbývá dořešit papírování ke kolaudaci a zahájit kolaudační řízení.

Ač se jedná o relativně krátký úsek, náklady na výstavbu chodníku jsou velice vysoké. Bez možnosti čerpání dotace by chodník nebylo možné vybudovat. Díky spolupráci s MAS Říčansko se nám podařilo získat dotaci ve výši 3,78 mil. Kč v rámci programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Budeme doufat, že i v budoucnu vypíše ministerstvo další dotační titul, který budeme moci využít na vybudování chodníků, které připravujeme, i v ostatních lokalitách a tím zlepšit bezpečnost pohybu po obci.

Zveřejněno: 09.03.2021
Upraveno: 18.08.2022
nahoru