Výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018-2022

Události

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018-2022

Obec Mukařov jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tohoto zákona výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona:

za rok 2018

 • počet podaných žádostí o informace - 2
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0

 

za rok 2019

 • počet podaných žádostí o informace - 5
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 3
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 1
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení – 3; 
  • 11.6.2019 – Stížnost na neposkytování informací dle zákona 106/1999 – výpisy ze všech účtů obce Mukařov za rok 2018 a 1. pol. roku 2019 / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 18.11.2019 – Stížnost na neúplné poskytování informací dle zákona 106/1999 – seznam všech pronajímaných nemovitostí v majetku obce / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 6.12.2019 – Stížnost na neposkytování informací dle zákona 106/1999 – seznam stížností a všech dopisů došlých do datové schránky obce / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje

 

za rok 2020

 • počet podaných žádostí o informace - 6
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 3
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 3
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení – 2; 
  Důvody podání stížností:
  • 12.5.2020 – Stížnost na poskytování informací dle 106/1999, hospodaření SDH Mukařov / projednáno na ZO, postoupeno SDH k doplnění
  • 22.6.2020 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle 106/1999, postoupeno Krajskému úřadu Střč. kraje,

 

za rok 2021

 • počet podaných žádostí o informace - 11
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení – 0;  

 

za rok 2022

 • počet podaných žádostí o informace – 7, žádostí bylo vyřízeno sdělením
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • hrazení nákladů - 1 žádost zpoplatněna.
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení – 0;  

 

nahoru