Odpadové hospodářství v roce 2020-23

Události

Výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému 2020-2023

popelnice-fotka-ilustracni

 

Podle nového zákona o odpadech je každá obec povinna zveřejnit jednou za rok „kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému“. I když známá písnička hlásá, že „statistika nuda je“, čísla v tomto případě výmluvně dokumentují, co vše jsme v průběhu minulých let odložili, a co se s tím dělo dál.

Odevzdané množství jednotlivých složek odpadu

Složka odpadu

Odevzdané množství v roce 2021
(v tunách)

Odevzdané množství v roce 2022
(v tunách)

Odevzdané množství
v roce 2023
(v tunách)

Zbytkový odpad

 

 

 

Směsný komunální odpad

421,13

417,89

412,88

Objemný odpad

23,40

45,44

53,86

Celkem

444,53

463,33

466,74

 

 

 

 

Odděleně soustřeďované odpady

 

 

 

Biologicky rozložitelný odpad z domácností

241,92

305,09

270,10

Biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně

 

 

122,78

Papír a lepenka

85,59

77,03

78,55

Plasty

67,98

67,53

68,54

Sklo

42,82

41,68

43,56

Kovy

7,81

3,96

10,31

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

1,04

 

1,73

Jedlý olej a tuk

0,90

0,13

0,16

Pneumatiky

0,54

1,31

2,22

Obaly od nebezpečných látek

0,04

 

 

Ostatní oleje a tuky

0,04

 

0,79

Kyseliny

0,02

 

 

Celkem

448,70

496,73

598,74

       

Podíl zbytkových odpadů

49,77 %

48,26 %

43,81 %

Počet obyvatel

2710

2827

2935

Množství odpadu na obyvatele

0,164

0,164

0,159

 

Náklady a financování obecního systému odpadového hospodářství

 

2020

2021

2022

2023

příjmy

 

 

 

 

výběr místního poplatku

         1 937 640 Kč

         2 081 720 Kč

         2 712 665 Kč

         2 735 765 Kč

platby za nadstandardní služby

            112 504 Kč

               62 130 Kč

                 8 728 Kč

               15 443 Kč

příspěvek za třídění (EKOKOM, Asekol)

            502 922 Kč

            587 904 Kč

            691 085 Kč

            870 970 Kč

Celkem

         2 553 066 Kč

         2 731 754 Kč

         3 412 478 Kč

         3 622 178 Kč

         

výdaje

 

 

 

 

nebezpečný odpad

               37 797 Kč

               11 888 Kč

               25 247 Kč

               18 743 Kč

MESOH

               78 000 Kč

               92 000 Kč

               92 000 Kč

               92 000 Kč

svoz SKO

         2 603 947 Kč

         2 036 867 Kč

         1 946 085 Kč

         2 023 341 Kč

svoz tříděného odpadu

         3 255 792 Kč

         2 405 315 Kč

         2 473 230 Kč

         2 818 003 Kč

materiál a opravy techniky

            233 534 Kč

               80 704 Kč

               65 251 Kč

               60 402 Kč

Celkem

         6 209 070 Kč

         4 626 775 Kč

         4 601 813 Kč

         5 012 489 Kč

         

Jednorázový nákup nádob na směsný odpad

 

         1 273 322 Kč

 

Jednorázový odkup nádob na tříděný odpad

   

         1 316 910 Kč

Náklady na likvidaci odpadu dotované z obecního rozpočtu

         3 656 004 Kč

         1 895 021 Kč

         1 189 335 Kč

         1 390 311 Kč

Zveřejněno: 01.10.2022
Upraveno: 05.04.2024
nahoru