UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Sakurová alej

Události

Sakurová alej

Počet hlasů: 19

Umístění projektu:

Mukařov (Pod hrází)

Odůvodnění (přínos pro obec a její obyvatele):

Když se žáci žákovského parlamentu ZŠ Mukařov dozvěděli o možnosti navrhnout vlastní projekt, jak zvelebit část naší obce, velmi rádi se účastnili diskuse na toto téma. Žáci ŽP odhlasovali níže uvedený návrh, který se setkal i s přízní jejich rodičů.
Společně navrhli prostor sloužící k relaxačním účelům pro obyvatele Mukařova a zároveň s možností využití pro školní výuku žáků ZŠ Mukařov.

Popis stavu po realizaci projektu:

Bude vysazena sakurová alej, instalovány lavičky a přístřešek, a dále doplněny:

  • odpadkové koše
  • ptačí budka + informační tabule
  • hmyzí domeček + informační tabule

Ptačí budku a hmyzí domeček vyrobí žáci ve škole.

Celkový orientační rozpočet včetně DPH:

97.300 Kč


Umístění - Mukařov (Pod hrází)

nahoru