Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Úprava veřejného prostoru "Skalka"

Události

Úprava veřejného prostoru "Skalka"

Počet hlasů: 1

Umístění projektu:

Srbín (K Viničkám)

Odůvodnění (přínos pro obec a její obyvatele):

Úprava a vyčištění prostoru pro zlepšení veřejného využití v oblasti turistiky a volného času.

Popis stavu po realizaci projektu:

Prostor vybavený lavičkami pro odpočinek a ohništěm pro posezení, odstíněný ze západní strany proti větru větrolamem tvořeného stromy a živým plotem.

Celkový orientační rozpočet včetně DPH:

70.000 Kč


Umístění - Srbín (K Viničkám)

nahoru