Josef Beran

Josef Beran

Josef Beran

Narozen: 29. prosince 1888, Plzeň
Zemřel: 17. května 1969 Řím (Itálie)


Vztah k Mukařovu: v 60. letech 20. století pobýval v mukařovském klášteře (dnešní Domov pro seniory kardinála Berana) v nuceném exilu
Český římskokatolický teolog a církevní hodnostář vězněný pro své názory za fašismu i komunismu

 

 • 1907-11 Po maturitě na gymnáziu pokračoval ve studiích na papežské univerzitě v Římě.
 • 1911 vysvěcen na kněze,
 • 1912 doktorát teologie,
 • 1912-17 působil jako kaplan v Chyších, na Proseku a v Praze.
 • 1917-28 profesor a později ředitel katolického ženského učitelského ústavu sv. Anny.
 • od 1928 docent,
 • od 1932 profesor a rektor arcibiskupského semináře v Praze.
 • od 1939 profesor teologické fakulty UK v Praze (obor pastorální teologie),
 • 1942-45 vězněn v nacistických koncentračních táborech v Terezíně a Dachau.
 • od 1946 arcibiskup pražský a primas český.
 • po únoru 1948 se při obraně zájmů katolické církve střetl s komunistickým režimem,
 • 1949-63 internován na různých místech v Čechách.
 • 1963 (říjen) amnestován, nemohl se však vrátit do Prahy a žil nejprve v Mukařově u Prahy, posléze v Radvanově na Táborsku.
 • od 1965 (leden) v souvislosti se jmenováním kardinálem odjel do Vatikánu. Poté, co mu byl znemožňen návrat do Československa, žil zde až do své smrti.
 • v 90. letech zahájen proces jeho blahořečení. Na 2. vatikánském koncilu pronesl projev O svobodě svědomí, v němž se mj. vyslovil pro rehabilitaci mistra Jana Husa.

Autor řady teologických úvah a studií (Psychologie a zpovědnice, 1931, Velká mše, Řím 1970), historických spisů (Blahoslavená Anežka Česká, Řím 1974) a prózy Životní symfonie Antonína Dvořáka (Řím 1971).

Více na: Wikipedie.cz - Josef beran, Totalita.cz

 

 

                       Domov pro seniory kardinála Berana

Zveřejněno: 31.07.2019
Upraveno: 20.08.2019
nahoru