Miroslav Tyrš

Dr. Miroslav Tyrš

Narozen: 17. září 1832, Děčíně
Zemřel: 8. srpna 1884 - nalezen mrtev v horské řece Aaše v tyrolském Oetzu
Vztah k Mukařovu: Pravidelně jezdil do Mukařova na letní byt - viz obrázek pamětní desky na domu číslo 13 (naproti kostelu - v Tyršově ulici) s textem: "Zde letního času bydlíval Dr. M. Tyrš. Věnovala Těl. jednota Sokol v Mukařově přispěním rodin Tučkových"
Zakladatel SOKOLA - zastánce zásad rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní

 

  • Vystudoval filosofii a nabyté vědomosti věnoval především estetice a dějinám umění. Po dlouhém a svízelném úsilí dosáhl docentury na pražské technice a nakonec v roce 1883 i profesury na univerzitě.
  • Na příkladech ze studovaných dějin pochopil význam cvičení těla i ducha pro zdokonalení člověka, jakožto základu lidské společnosti.
  • Po seznámení se s Jindřichem Fügnerem toto poznání vedlo k rozhodnutí založit tělocvičný spolek, kterému dali jméno Sokol. Po jeho vzniku mu věnoval veškerou svoji energii.
  • Zorganizoval prvý cvičitelský sbor, vypracoval organizační základy spolku, založil tělocvičnou knihovnu a časopis Sokol, v němž v r. 1871 zveřejnil programový článek Náš úkol, směr a cíl.
  • Velmi důležitým byl i jeho metodický spis “Základové tělocviku” s dosud nepřekonaným systémem tělocvičné a sportovní činnosti. Uvedl v život nesmírně výstižné tělocvičné názvosloví, které je používáno dodnes.
  • Svou statí "Hold olympický" oslavil olympijskou myšlenku dávno před obnovou novodobých her.
  • Když byl Sokol pevně zajištěn a zakotven v povědomí národa, vzdal se v r.1884 náčelnictví, aby se mohl plně věnovat vědecké a pedagogické práci na univerzitě. * Téhož roku však při ozdravném pobytu v tyrolském Oetzu, kde se léčil z psychického vyčerpání, byl 8. srpna 1884 nalezen mrtev v horské řece Aaše.

Více na: Wikipedie.cz - Miroslav Tyrš

Zveřejněno: 06.08.2019
Upraveno: 14.08.2019
nahoru