Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Akce obce

Akce obce

Týden Turistických informačních center

30.10.2022

V rámci "Týdne Turistických informačních center", Vás srdečně zveme v neděli 30. 10. 2022 na komentovanou prohlídku našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie, těšíme se na Vás.

Pozvánka

Za TIC Mukařov Jana Ulmová

Mukařovské dřevosochání 2022

15.8. - 19.8.2022

Po dvou letech přivítá Mukařov opět dřevosochařské sympozium. Sochaři tvořící (nejen) motorovou pilou budou pracovat od pondělí 15. 8. do pátku 19. 8. vedle malé nádrže v Mukařově. Letos společně na jednom souboru plastik - mukařovském betlému.

(Не тільки) чеська дляукраїнців - (Nejen) čeština pro Ukrajince

Od srpna pokračuje v KKCM kurz češtiny pro Ukrajince, rozšířený o hodinu konverzace. Každý pátek od 9 hodin. Současně zveme i do facebookové skupiny Ukrajinci Mukařov
З серпня в KKCM продовжується курс чеської мови для українців, розширений годиною розмови. Щоп'ятниці о 9 годині. Одночасно запрошуємо і до Facebook-групи Ukrajinci Mukařov

Pouťový festival 2022

20.8.2022

V sobotu 20. srpna bude Mukařov hostit již tradiční Pouťový festival s pestrým programem divadelních, artistických a hudebních vystoupení, orámovaný jarmarkem regionálních značek a místních výrobců.

Letos bude festivalu předcházet pětidenní dřevosochání, součástí sobotního programu bude i rychlosochání, jehož výsledky budou postupně ještě ten den vydraženy.

Pouťové atrakce Lunaparku Helfer můžete navštívit od 11. do 21. 8. 2022, ve všední dny od 14 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin. V sobotu od 22 hodin se připravuje i tradiční ohňostroj.

Kino na kolečkách červenec 2022

24.7.2022
Vážení diváci,
putovní letní Kino na kolečkách již po druhé zavítá do Mukařova a Vy jste zváni do kina pod širým nebem, které uvede v neděli 24. července cca od 21:30 novou českou komedii "Po čem muži touží 2".

Promítání se uskuteční v parku před Obecním úřadem.
Občerstvení zajištěno.

Kino je otevřeno hodinu před promítáním- hrajeme po setmění. Vstupenky v prodeji na místě, cena 130 Kč. 
 
Možnost piknikového sezení (židle a deky vlastní), v případě nepřízně počasí se promítání ruší - změna programu vyhrazena.

Kino na kolečkách 2022

19.6.2022
Putovní letní Kino na kolečkách opět zavítá do Mukařova!
 
Zveme diváky do kina pod širým nebem v neděli 19. června 2022 od 21:45 na Vyšehrad: Fylm.
Promítat se bude v parku před obecním úřadem. Občerstvení bude zajištěno.
Vstupenky v prodeji na místě: cena 130 Kč.

Richard Pachman, Dita Hořínková a Filip a Viktor Antonio v mukařovském kostele

9.12.2021

V druhém adventním týdnu, ve čtvrtek 9. 12. 2021 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově vystoupili Richard Pachman a Dita Hořínková se svým speciálním adventním programem. Sólisty skvěle doplnili synové Dity Hořínkové Filip a Viktor. Koncert finačně podpořila Obec Mukařov, prostor kostela zdarma poskytla Římskokatolická farnost Mukařov, výtěžek dobrovolného vstupného půjde na Dětské centrum Chocerady.

Rozsvícení vánočního stromu v Mukařově 2021 - v důsledku protiepidemické situace zrušeno

28.11.2021

V návaznosti na platná nařízení a doporučení je akce bohužel zrušena. 

Kde: náves před obecním úřadem

Kdy: neděle 28. 11. 2021 od 16 do 18 hodin

vánoční tvoření, zpívání, vánoční zvyky, občerstvení, adventní světlo z kostela

V galerii Stará škola bude od 16 do 18 hodin otevřena výstava betlémů.

Protiepidemická opatření COVID-19:

 • galerie – vstup s respirátorem (návštěvnická kapacita je omezena na max. 5 osob, aby osoby mohly dodržovat rozestup 1,5 metru)
 • kostel – vstup s respirátorem
 • venkovní prostranství – rozestupy nad 1,5 metru volně, menší než 1,5 metru respirátor

Prosíme o dodržování protiepidemických opatření a děkujeme za vzájemnou ohleduplnost.

Rozsvícení vánočního stromu v Mukařově 2021 virtuálně

Místo původně plánované tradiční akce jsme obecní vánoční strom a první svíčku na adventním věnci rozsvítili symbolicky alespoň s milými hosty - P. Konstantinem a Vaškem Noidem Bártou. Nahlédli jsme i na výstavu betlémů a posíláme pozdrav od dětí ze 3. D naší základní školy, které poctivě nacvičené pásmo nahrály alespoň ve třídě.

Kino na kolečkách zahrálo v Mukařově film Prvok, Šampón, Tečka a Karel

28.8.2021
Putovní letní Kino na kolečkách letos zavítalo i do Mukařova, kde pozvalo diváky do kina pod širým nebem a uvedlo v sobotu 28. srpna od cca 20:30 novou českou komedii Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
Promítalo se v parku před obecním úřadem, účast byla vzhledem k chladnému počasí značná, přes 65 platících diváků. Občerstvení bylo zajištěno.
 

Medailony Mukařovské Minulosti - akce pro celou rodinu

21.8.2021
MMM - Medailony Mukařovské Minulosti a ZZZ - Za Ztraceným Zvonem
 
V sobotu 21. 8. 2021 jste se mohli vydat s kněžnou Ležárkou po stopách ztraceného zvonu a nechat se odměnit úžasnou atmosférou našeho kostela.
Zážitek byl ještě obohacen zajímavostmi z naší minulosti, o které se s námi podělil spisovatel Jan Psota a JUDr. Karel Kropík a umocněn znějícími varhany.
 
 

Pouťový festival 2021

14.8.2021

V sobotu 14. 8. 2021 pořádala Obec Mukařov ve spolupráci s Asociací regionálních značek, Ladovým krajem a Lunaparkem Helfer celodenní Pouťový festival.
Konal se v parku před obecním úřadem. Vidět jste mohli kejklíře, tanečníky, divadlo i české i světové hity k tanci i poslechu. Akci doprovodil celodenní řemeslný jarmark regionálních značek a místních výrobců a dílny pro děti.

Uctění památky obětí válek a boje za svobodu

Už 76 let žijeme v míru. Celý jeden lidský věk. Pamětníků války ubývá, ale tím spíš by se nemělo zapomínat, že mír a svoboda jsou základní a zásadní podmínky normálního šťastného života. 

V Mukařově jsme si Den vítězství letos připomněli i spolu s nejmladší generací. I když pro dnešní děti jsou války jen kapitolou v učebnici dějepisu, reálná přítomnost pomníčků v naší obci jim napovídá, že bez obětí našich předků by nebyla ani naše někdy komplikovaná, ale přesto úžasná současnost.

Vítání nových občánků

12.9.2020

Nové občánky Mukařova, Srbína a Žernovky přivítáme v sobotu 12. 9. 2020 v 10 hodin, v důsledku preventivních hygienických opatření nikoli ve školní budově, jak bývalo zvykem, ale venku před obecním úřadem. Protože zákaz veřejných shromáždění nám zamezil uspořádat jarní vítání, rádi bychom nyní pozvali včechny děti, které se do Mukařova narodily od srpna 2019. Pro děti a jejich rodiče bude připraven symbolický dárek a také skupinové i individuální fotografování. 

Aneta Langerová: Dvě slunce

Aneta Langerová z ampliónů

20.2.2021

V sobotu 20. 2. v 15 hodin si můžete z obecního rozhlasu v Mukařově poslechnout živé vystoupení Anety Langerové v rámci happeningu OŽIVENÝ OBECNÍ ROZHLAS.

Místo: Mukařov
Termín: sobota 20. 2. 2021
Čas vystoupení: 15:00 – 15:15 hodin

 

Obec Mukařov vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitel/ka Základní školy Mukařov

Rada obce Mukařov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Mukařov, se sídlem Školní 88, 251 62 Mukařov, IČO 70986444

Vítání nových občánků

V sobotu 12. 9. 2020 jsme v parku před obecním úřadem přivítali rekordních devatenáct nových občánků Mukařova, Srbína a Žernovky, a to ještě dalších osm pozvaných nedorazilo. Bylo to tím, že se tradiční akce konala po téměř roce, protože zákaz veřejných shromáždění nám zamezil uspořádat jarní vítání.

Vítání nových občánků

12.6.2021

V sobotu 12. 6. 2021 jsme přivítali další početnou skupinu nových občánků. Z 24 pozvaných dětí, které se do Mukařova, Srbína a Žernovky narodily od srpna 2020, přišlo v doprovodu rodičů, sourozenců a někdy i pra nebo dokonce praprarodičů devět děvčátek a osm kluků. Za účasti a pomoci většiny členů kulturního a sociálního výboru proběhly slavnostní zápisy do pamětní knihy, předání malých dárků i pamětních listů z rukou pana starosty, a hlavně společné i individuální fotografování.

Veřejná WiFi síť v Mukařově

Od konce července se může Mukařov pochlubit veřejnou wi-fi sítí, kterou jsme mohli vybudovat díky grantu z programu Evropské komise WiFi4EU. Bezplatný wi-fi signál ve špičkové kvalitě pokrývá 9 venkovních veřejných prostranství a 3 vnitřní. Připojit se s mobilem nebo notebookem tedy nyní můžete třeba v parku před obecním úřadem, na fotbalovém hřišti, na dětském hřišti na Žernovce, na návsi v Srbíně, před školou nebo na autobusových zastávkách. Vnitřní připojení je pak k dispozici v budově obecního úřadu, v Galerii Stará škola a v mukařovské sokolovně.

Setkání se starými kronikami

12.8.2020

Setkání se starými kronikami aneb co jsme nenašli v knihách, objevíme ve starých kronikách... Těšíme se na Vás dne 12. 8. 2020 od 17:00 hod. v Galerii Stará škola Mukařov. K nahlédnutí budou:

 • kroniky obce Mukařov
 • kroniky mukařovské školy
 • kroniky Sboru dobrovolných hasičů Mukařov

Mukařovské dřevosochání 2020

10.8. - 15.8.2020

O pouťovém týdnu – 10.–15. srpna 2020 přijedou do Mukařova sochaři tvořící motorovou pilou, aby zde přímo před očima veřejnosti předvedli své umění. Tvořit se letos bude v samém centru Mukařova, mezi návsí a rybníkem. Při práci uvidíme hned čtyři umělce - Jana Švadlenku, Marka Kubinu, Mariana Maršálka a Martina Bořutu.

Pouťový festival a Mukařovské dřevosochání

Pouťový festival a Mukařovské dřevosochání

15.8.2020

15. 8. 2020 vyvrcholila tradiční mukařovská pouť celodenním festivalem, která spojil řemeslný jarmark, dílny pro děti, prezentaci prací řezbářů, účastníků dřevosochařského sympozia, a osmihodinový program na pódiu s pestrou směsicí různých hudebních žánrů, divadla pro děti i kouzelnického vystoupení

Nabídka pomoci dobrovolníků v době pandemie - chcipomoct.cz

22.4.2020

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků nabízí pomoc v těchto oblastech:

 • Kamarád na telefonu - pro seniory
 • Roušky - šití a distribuce potřebným
 • Doučování dětí ZŠ/SŠ
 • Hlídání dětí
 • Nákupy 
 • Venčení domácích mazlíčků
 • Odborná pomoc

Rekonstrukce galerie Stará škola a Czech POINTU

24.2. - 28.2.2020

V době od 24. do 28. 2. 2020 bude probíhat rekonstrukce v galerii Stará škola a Czech POINTU.

Listiny a podpisy se budou ověřovat v kanceláři OÚ Mukařov v kanceláři OÚ Mukařov během úředních hodin - v pondělí od 14.00 do 16.00 hodin a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin.

Omlouváme se za případné komplikace.

Rozsvícení vánočního stromu v Mukařově

1.12.2019

Kde: náves před obecním úřadem

Kdy: neděle 1. 12. 2019 od 16 do 18 hodin

vánoční tvoření, zpívání, občerstvení, adventní světlo z kostela, přehlídka jablečných moučníků

Do přehlídky moučníků nejen z jablek (štrůdly, bábovky, cukroví...) se může zapojit každý. Stačí donést trochu na ochutnávku...

V galerii Stará škola bude od 16 do 18 hodin otevřena výstava betlémů!

 

Zahrada MŠ v novém kabátě

Mateřská škola Mukařov se s novým školním rokem dočkala vysněné přírodní zahrady.

Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí se zahrada mateřské školy oblékla do nového kabátu. A v podzimních barvách jí to obvzlášť sluší!

Studie možného rozvoje školního areálu

Rozvoj našich i sousedních obcí, zapříčiněný přílivem obyvatel a probíhající výstavbou, klade neustále nové požadavky na zkvalitňování a rozšiřování místní infrastruktury. Jedná se hlavně o kanalizaci, vodovod, komunikace a dostupnost školky a školy pro naše děti.

Den vzniku Československa

V Den vzniku samostatného československého státu jsme i v Mukařově uctili památku našim rodákům, kteří položili své životy ve válečných konfliktech nebo zemřeli ve vězení. 

Dnes, kdy už většina současníků skutečnou válku nepamatuje, je dobré si připomenout oběti, které přinášeli naši předkové. I pouhých pět jmen na pomníčku v Srbíně naznačuje, že v I. světové válce, z níž se zrodil náš samostatný stát, pochovala svého vojáka téměř každá rodina. Jejich statečnost a utrpení si zaslouží maximální respekt i po více než 100 letech.

Vánoční posezení seniorů

15.12.2019

Obec Mukařov srdečně zve na

tradiční vánoční posezení seniorů
neděle 15. 12. 2019 od 14 hodin, sál restaurace U kostela v Mukařově

K tanci i poslechu hraje Duo Amoroso.

Mukařovské historické slavnosti

V sobotu 12. května 2018 zažil Mukařov věci dosud nevídané. A začalo to vlastně už vpředvečer, kdy se na charitní louce začal stavět tábor vojska z třicetileté války, zatímco opodál vyrostl Mukařov té doby jako živý, jen trochu menší. V sobotu bylo rušno od časného rána – stavěly se stánky a podium, chystalo se ozvučení a v čerstvě dokončené Galerii STARÁ ŠKOLA zacinkaly skleničky s nezbytným šampaňským. Otevření galerie, o jejíž podobu i premiérovou náplň se zasloužil především místní designér Jindřich Chramosta, bylo milníkem dne.

Program Pouťového festivalu

Na sobotu 15. 8. pro vás připravila Obec Mukařov ve spolupráci s Asociací regionálních značek, Ladovým krajem a Lunaparkem Helfer celodenní Pouťový festival.
Koná se v parku před obecním úřadem, podrobný program najdete zde.

Porucha vodovodu - OPRAVENO

Aktualizace: Porucha vodovodu odstraněna, základní i mateřská škola dnes (v pondělí 15. 2. 2021) přesto zůstavají zavřené, úřední hodiny úřadu odpoledne proběhnout bez omezení.
Děkujeme za trpělivost. 

Pletení pomlázek, zdobení vajec

9.4.2022

Pletení pomlázek a jednoduché zdobení velikonočních vajíček s paní Věrou Ďoubalovou od 9:00 do 14:00 hod. Proutky i vajíčka jsou zajištěny v omezeném množství. Doporučujeme se objednat nebo donést vlastní (703 634 791, jana.ulmova@mukarov.cz).  

Pletení pomlázek, zdobení vajec

16.4.2022

Pletení pomlázek a jednoduché zdobení velikonočních vajíček s paní Věrou Ďoubalovou od 9:00 do 14:00 hod. Proutky i vajíčka jsou zajištěny v omezeném množství. Doporučujeme se objednat nebo donést vlastní (703 634 791, jana.ulmova@mukarov.cz).  

nahoru