V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Volby do Evropského parlamentu – zápis cizinců z EU do seznamu voličů jen do neděle 28. 4.

Události

Volby do Evropského parlamentu – zápis cizinců z EU do seznamu voličů jen do neděle 28. 4.

Volit na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 může nejen státní občan České republiky (který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let), ale také občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič – cizinec musí zároveň požádat obecní úřad v místě svého bydliště (osobně, datovou schránkou nebo písemně s ověřeným podpisem) o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do 40 dnů před konáním voleb, nebo požádat o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do obecních zastupitelstev, tzn. nejpozději v neděli 28. dubna 2024 do 16:00.

Z tohoto důvodu je možné podat žádost po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 775 040 918 v neděli 28. 4. 2024 v čase 8:00 – 16:00. Žádost o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů naleznete na stránce

Proto každý cizinec, který chce volit ve volbách do Evropského parlamentu, musí přijít na Obecní úřad Mukařov nejpozději 28.4.2024 do 16 hodin.

Bližší informace viz: Jsem cizinec / For foreigners - Volby (mvcr.cz)

Zveřejněno: 25.04.2024
Upraveno: 26.04.2024
nahoru