Znak a vlajka

Znak a vlajka obce Mukařov

Znak obce Mukařov

Každá obec, město či městys v České republice mají podle zákona nárok na své symboly – znak a vlajku. Od začátku roku 2009 má svůj znak a vlajku také obec Mukařov.

Na začátku volebního období 2006-2010 se zastupitelstvo obce Mukařov shodlo, že zadá vytvoření obecního znaku a vlajky. Na počátku roku 2008 tak bylo veřejnosti představeno 18 variant znaků a vlajek. Hlasováním veřejnosti byly vybrány dva nejhezčí, které byly nakonec zkombinovány do finální podoby obecního znaku a vlaky.

Oficiální Rozhodnutí (42/2008) o možnosti používat symboly převzal na počátku ledna 2009 z rukou předsedy Poslanacké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka přímo v parlamentu starosta obce Rudolf Semanský. Udělení znaku a vlajky poslaneckou sněmovnou 13099/2008

Používání symbolů dalšími subjekty kromě obce se řídí Obecně závaznou vyhláškou 1/2009 obce Mukařov.

Popis figur a barevného řešení znaku a vlajky obce Mukařov

Znakem obce Mukařov jsou ve stříbrno-červeně zvýšeně děleném štítě nahoře tři zelené vyrůstající smrky, dole lilie v prázdném kamenném gotickém oblouku provázeném vpravo(1) vozovým kolem, vlevo žernovem, vše stříbrné. List vlajky obce Mukařov tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený. V bílém pruhu vedle sebe tři zelené vyrůstající smrky. V červeném pruhu uprostřed lilie v prázdném kamenném gotickém oblouku provázeném nahoře vpravo(1) vozovým kolem, vlevo žernovem, vše bílé. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

(1) Pozor - v heraldice se pravá a levá strana popisují z pohledu štítonoše. Z pohledu pozorovatele je tedy heraldicky pravá strana vlevo a heraldicky levá strana vpravo.

Popis figur znaku
  1. Figura lilie představuje mariánský atribut a jako taková odkazuje na významnou stavební památku v Mukařově, kostel Nanebevzetí Panny Marie, a současně navazuje také na historickou mukařovskou farní pečeť. V počtu tří navíc figury lilií vystihují i počet místních částí obce.
  2. Figura prázdného gotického kamenného oblouku rovněž odkazuje na mukařovský kostel – především na architekturu a stavební styl jeho současné podoby. Zároveň však připomíná i bohatou tradici kamenolomů a opracování kamene na území jednotlivých místních částí obce.
  3. Figura trojice smrků vyjadřuje lokalizaci obce v lesní krajině a její založení na manském údělu v Černém lese, přičemž počet smrků vyjadřuje počet 3 místních částí obce (Mukařov, Srbín, Žernovka).
  4. Figura vodorovného dělení štítu je odvozena z původního zlato-červeně děleného rodového znamení Lichtenštejnů, majitelů černokosteleckého panství, k němuž místní části obce po staletí náležely.
  5. Figura vozového kola představuje symbol tranzitní polohy obce na křižovatce historických cest a připomíná v historických místopisech zmiňovaný zájezdní hostinec Buda u Srbína.
  6. Figura žernovu je tzv. mluvícím znamením vyjadřujícím název místní části Žernovka a současně připomíná těžbu kamene na území obce.
Popis barevného řešení znaku a vlajky obce Mukařov
  1. Zelená = barva lesů.
  2. Stříbrná + červená = česká zemská příslušnost obce a její založení členy královské družiny.
Zveřejněno: 18.05.2020
Upraveno: 02.04.2024
nahoru