Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Uzavření školní jídelny

Uzavření školní kuchyně a jídelny ZŠ Mukařov

Z důvodu potvrzené infekce nemocí covid-19 mezi zaměstnanci školní kuchyně uzavřela Krajská hygienická stanice s okamžitou platností školní kuchyň a jídelnu ZŠ Mukařov, a to i pro cizí strávníky.

Jídelna obnoví provoz 16. 2. 2021.

Zveřejněno: 01.02.2021
Upraveno: 15.02.2021
nahoru