Rozvoj školního areálu

Akce a události Obecní zpravodaj
Aktuální číslo 5/2024

Obecní zpravodaj vydává obec Mukařov. Vychází vždy 1x za měsíc (od roku 2019), dříve 1x za 2 měsíce. ...

zobrazit aktuální číslo

Studie možného rozvoje školního areálu

Dokumenty ke stažení

Rozvoj našich i sousedních obcí, zapříčiněný přílivem obyvatel a probíhající výstavbou, klade neustále nové požadavky na zkvalitňování a rozšiřování místní infrastruktury. Jedná se hlavně o kanalizaci, vodovod, komunikace a dostupnost školky a školy pro naše děti.

Co se týče školy, už řadu let se každý rok pravidelně navyšuje počet žáků, respektive počet tříd ve škole. Ačkoli jsme v roce 2015 otevírali novou budovu s osmi třídami, letos už škola znovu dosáhla maximální kapacity. Jedná se nejen o kapacitu prostoru pro výuku, ale i kapacitu školní jídelny a sociálních zařízení.  Přitom podle předpokládaného demografického vývoje Mukařova a pravděpodobně i sousedních obcí by měl nárůst počtu dětí stále pokračovat a předpokládá se, že do roku 2028 by se měl počet dětí ve věku povinné školní docházky zvýšit o cca 40 %.

Další problém, který máme vyřešen v areálu školy pouze provizorně a nedostatečně, je zajištění tělesné výchovy, tedy stav a kapacita sportovišť. K řešení sice přispělo letos instalovaného zastřešení venkovního hřiště, ale i to je pouze dočasné, jeho životnost je cca 7 let.

Tyto důvody vedly k tomu, že jsme na začátku tohoto roku zadali studii, která měla prověřit možnosti rozvoje školního areálu. Výsledek je nyní na světě a Ing. arch. J. Becková se svou kolegyní Ing. J. Tywoniakovou pojaly problematiku školy v Mukařově velmi zodpovědně a opravdu komplexně.  Zaměřily se kromě kapacity školy hlavně na kvalitu prostředí, a to jak pro zaměstnance, tak i pro děti, které ve škole tráví téměř polovinu svého dětství.

Konečná verze vzešla z několika variant a byla po konzultacích s vedením obce, a hlavně ve škole rozpracována do možných etap výstavby reagujících na různé scénáře vývoje potřeb školy. Přestože se v minulosti do školního areálu investovalo značné množství finančních prostředků, fakta uvedená výše a problémy, které vyvstaly během diskuze o stávajícím areálu, ukazují potřebu dalších investic.

Jejich zajištění nebude snadné, a to s ohledem na potřeby investování do jiných oblastí, především infrastruktury, nicméně s maximálním využitím všech možných dostupných dotací se o to chceme pokusit. Jako první krok bychom rádi vyhradili na příští rok z rozpočtu obce alespoň nějaké finanční prostředky na projekční práce, abychom v případě vypsání dotačních titulů byli připraveni.

Výslednou verzi studie včetně shrnutí vstupních údajů můžete vidět v přiloženém dokumentu.

Zveřejněno: 20.11.2019
Upraveno: 14.11.2022
nahoru