UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Darujme radost 2023

Akce a události Obecní zpravodaj
Aktuální číslo 2/2024

Obecní zpravodaj vydává obec Mukařov. Vychází vždy 1x za měsíc (od roku 2019), dříve 1x za 2 měsíce. ...

zobrazit aktuální číslo

Darujme radost 2023

1.12. - 31.12. 2023

Už pošesté v Mukařově organizujeme veřejnou sbírku, která pomůže udělat hezké Vánoce nejstarším obyvatelům naší obce.

Štafetu pro spolku Mukařov-sko, který založil tuto krásnou tradici, letos přebírá obec Mukařov, jinak se ale nic nemění. Výtěžek sbírky bude použit na nákup praktických dárků a milých drobností, které dostanou klienti Domova seniorů kardinála Berana pod stromeček, i předplatného novin a časopisů na celý rok.

Pro seniory, kteří jsou často připraveni o kontakt s okolním světem a žijí většinou ve vzpomínkách, mohou být Vánoce náročné období. Pomoci ale může i malý dárek a vědomí, že na vás někdo myslí.

Pojďme darovat radost klientům Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově!

Přispět můžete jakoukoli částkou na transparentní účet číslo 331651801/0300 
Pro rychlý převod můžete použít i QR kód

Sbírka je povolena KÚ Středočeského kraje osvědčením číslo 139358/2023/KUSK a bude otevřena do 31. 12. 2023.

Pokud chcete požádat o potvrzení o daru pro daňové účely, stačí vyplnit a odeslat interaktivní formulář:Zveřejněno: 24.11.2023
Upraveno: 04.12.2023
nahoru