Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Konkurs ředitel/ka ZŠ

Obec Mukařov vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitel/ka Základní školy Mukařov

Dokumenty ke stažení

Rada obce Mukařov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Mukařov, se sídlem Školní 88, 251 62 Mukařov, IČO 70986444

Požadavky:

  1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
  2. znalost školské problematiky a předpisů
  3. organizační a řídící schopnosti

K písemné přihlášce přiložte:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání)
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy)
  • strukturovaný profesní životopis
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
  • písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 normostran, včetně popisu postupů vyhodnocování jejího naplňování a průběžného sledování kvality poskytovaného vzdělávání

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady. 

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, které bude spočívat v hodnocení předpokladů pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy formou assessment centra.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 4. 2021

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepci rozvoje školy je nutné vlastnoručně podepsat.

Přihlášku doručte v obálce označené textem NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ nejpozději 1. 3. 2021 do 12:00 hodin na adresu:

Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov

Více o ZŠ Mukařov viz www.zs-mukarov.cz

Zveřejněno: 22.01.2021
Upraveno: 22.01.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.