UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Placení poplatků za rok 2024

Události

Poplatky za odpad a psy jsou splatné od 15. 2. do 30. 4. 2024

Místní poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a za psy na rok 2024 jsou splatné od 15. 2. do 30. 4. 2024. Nejsnáze jej zaplatíte online prostřednictvím platebního portálu občana, kde uvidíte přesnou výši poplatku a uhradíte jej jednou platbou nejen za sebe, ale také za další členy domácnosti. Případně je možné platit také převodem na účet 301003002/0300, nebo kartou či v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

Základní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí v roce 2024 na jednoho poplatníka stejně jako v minulém roce 1200,- Kč. Každý poplatník má nárok na slevu z poplatku, pokud se zapojí do Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství - MESOH. Výše slevy pro rok 2024 byla stanovena na základě počtu ekobodů získaných do 30. 9. 2023. Maximální sleva, včetně úlev na základě věku nebo zdravotního postižení, je 80 % ze základního poplatku. (Více viz obecně závazná vyhláška 3/2023.)

Poplatek za psy je stanoven obecně závaznou vyhláškou číslo 6/2023 a činí v roce 2024 za prvního psa 240 Kč, za dalšího psa 360 Kč, pro osoby starší 65 let platí poloviční sazby, tj. 120 Kč a 180 Kč.

K přihlášení na portál občana stačí jakákoli elektronická identita občana (včetně bankovních).
Pokud po přihlášení na portál neuvidíte poplatky všech osob, za něž chcete zaplatit, požádejte obecní úřad o přiřazení dalších poplatkových povinností, nejlépe e-mailem na odpady@mukarov.cz.

Tištěné předpisy úhrady poplatku budou distribuovány v dubnu těm poplatníkům, kteří do té doby poplatek neuhradí některým z výše uvedených způsobů.

Další informace k poplatkům sdělí Alena Kulíšková, tel. 323 660 246.

Zveřejněno: 10.02.2024
Upraveno: 14.02.2024
nahoru