Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Odhalení pamětní desky - Karel Vojtíšek

Akce a události Obecní zpravodaj
Aktuální číslo 9/2023

Obecní zpravodaj vydává obec Mukařov. Vychází vždy 1x za měsíc (od roku 2019), dříve 1x za 2 měsíce. ...

zobrazit aktuální číslo

Slavnostní odhalení pamětní desky mjr. Karlu Vojtíškovi

28.9. 2019

V sobotu 28. 9. 2019 byla na domě čp. 23 v Příčné ulici v Mukařově slavnostně odhalena pamětní deska mjr. Karla Vojtíška, příslušníka Československé armády a RAF.

Doprovodný program začal v 15 hodin leteckou ukázkou letadla Tiger Moth, letuschopného stroje z II. světové války, na nichž se cvičili letci RAF.

Dále ceremoniál pokračoval přesně podle precizního programu.

Bylo nám ctí přivítat dceru a syna Karla Vojtíška, paní Irenu Nártovou a pana Marka Vojtíška, veterána z 311. bombardovací perutě pana Tomáše Loma, Mgr. Alexeje Bezděka, iniciátora instalace pamětní desky, s manželkou Olgou, dcerou plukovníka Stanislava Rejthara, letce RAF, Ing. Jána Macalu, spoluiniciátora a donátora odhalení pamětní desky, a senátora JUDr. Zdeňka Hrabu.
Velké díky patří také všem spoluorganizátorům a účinkujícím: Marice Pečené, vnučce Karla Vojtíška (organizace hudebního programu a občerstvení v restauraci), KBK Collegiu (hudební program), Ivu Procházkovi (zvuk), Josefu Joe Vochyánovi (ukázky dobových rekvizit Českých RAFáků), Ondřeji Jakobovi (moderování), sokolům Ivetě Kozákové a Josefu Bláhovi (čestná stráž) a Toníku Čápovi (skautská večerka).
Zvláštní poděkování patří Ing. Robertu Bělohlávkovi, starostovi T.J. Sokol Říčany za vyslání členů a paní Jaroslavě Tůmové za zajištění historických krojů čestné stráže.


Hrdinství českých vojáků ve službách britského válečného letectva za II. světové války patří k nemnoha dějinným epizodám, na něž můžeme být coby Češi skutečně hrdí. Mladí muži a ženy, kteří neváhali obětovat i své životy v uniformách cizí armády a při obraně cizího území, v přesvědčení, že čelí společnému nepříteli, jsou krásným dokladem, že nejsme jen národem Švejků. Mnohem smutnější je další kapitola, která následovala po vytouženém konci války a osvobození naší vlasti. Na ty příslušníky RAF, kteří nezůstali v Anglii, nebo se tam urychleně nevrátili, čekala po komunistickém převratu pouze perzekuce a v mnoha případech dokonce i vězení.

Podobně neradostný byl i osud Karla Vojtíška, zbrojíře československého i britského letectva, který sloužil u RAF od roku 1940 do roku 1945, když předtím utekl z okupovaného Československa přes Polsko a byl zajat Rudou armádou. Po návratu do vlasti v srpnu v roce 1945 byl vyznamenán a byla mu nabídnuta další kariéra v Československé armádě, po únoru 1948 ovšem o místo přišel a musel pracovat jako pomocný dělník. Další rána přišla v roce 1950, kdy byl rodině se dvěma malými dětmi odebrán družstevní byt v Praze. Jako náhradní ubytování jim byl poskytnut byt v chatě v Mukařově, bez příslušenství a koupelny, navíc proti vůli majitele objektu. Ten si svá práva nakonec obhájil a Vojtíškovi byli v lednu 1956 donuceni se přestěhovat do sice prostornějšího, ale zcela nevybaveného bytu v čp. 23, bez vody a odpadu, se záchodem bez splachování na chodbě, a také bez zahrady, kterou mohli užívat v předchozím místě. Karel Vojtíšek se už podruhé pokusil rodině zabezpečit alespoň základní pohodlí svou nesmírnou zručností, v zoufalých podmínkách vyráběl zařízení bytu i třeba kůlnu na uhlí. Bohužel se ale u něj brzy projevila nemoc, která vedla k rychlé paralýze a předčasnému úmrtí 12. února 1957, ve věku rovných padesáti let. Zůstala po něm vdova a dvě děti (6 a 8 let), kterým politický „škraloup“ dále znepříjemňoval už tak dost složitý život.

Je-li vám jméno Karel Vojtíšek povědomé, je tomu tak nejspíše proto, že stejné jméno nese hlavní hrdina ceněného filmu z dílny otce a syna Svěrákových Tmavomodrý svět. Příběh skutečného Karla Vojtíška nekončí hrdinnou smrtí ve vlnách Lamanšského průlivu, optimističtější je však snad jen v tom, že po něm zůstali potomci, kteří se dožili doby, jež dokáže ocenit hrdiny a varovat před zlem, které jim vzalo či zkrátilo životy.

To je také důvod a poslání pietního aktu, který z iniciativy Mgr. Alexeje Bezděka, neúnavného strážce odkazu Čechů ve službách RAF, díky darům a spolupráci mukařovského občana Ing. Jána Macaly a rodiny Karla Vojtíška, jeho dcery Ireny Nártové a vnučky Mariky Pečené, konal v Den české státnosti, tedy v sobotu 28. 9. 2019 obec Mukařov. Na domě čp. 23 v Příčné ulici byla odhalena pamětní deska mjr. Karlu Vojtíškovi, součástí doprovodného programu byla uletová ukázka historického letadla nad Mukařovem a tematická výstava modelů a historických dokumentů v galerii Stará škola.

Děkujeme všem, kdo přišli vyjádřit úctu skutečným hrdinům a jejich odkazu pro současnost.

Kateřina Čadilová

Zveřejněno: 21.09.2019
Upraveno: 29.09.2019
nahoru