Oznámení o zahájení napojování na novou kanalizaci

Události

Oznámení o zahájení napojování na novou kanalizaci

Pokyny k organizaci napojení a přihlášení k vypouštění odpadních vod u provozovatele kanalizace

Tlaková kanalizace (ulice Kopretinová, Za Brodem č.p.407, č.e.31, 32, 33, 145, Chatařská, Do Chobotu č.p.147, 148, 474, Bezová, Akátová, Pomněnková, Kutnohorská, Lomená, Slepá, Na Konci, Na Moklině, Zájezdní, Louňovická, Na Kraji):

a) Oznámení záměru data napojení provozovateli I.T.V. CZ s.r.o.

b) Provedení čerpací zkoušky provozovatelem v dohodnutém termínu – otevření šoupěte v ulici.

c) Dále shodné s gravitační kanalizací

Pro napojování domovního odpadu do čerpací šachty jsou na OU k dispozici u Ing. Zimy zdarma k vyzvednutí typizované pryžové průchodky k utěsnění prostupu potrubí (o průměru standardních 150 mm) do šachty.

 

Gravitační kanalizace (ostatní ulice):

 1. Vývoz stávající odpadní jímky (2 dny před datem napojení);
 2. Propojení domovního odpadu do čerpací / revizní šachty nové kanalizace (zahájení vypouštění), doporučujeme pořídit fotodokumentaci z přepojování odpadu a fotografii se stavem vodoměru (berete-li vodu z veřejného vodovodu, nebo máte-li jej osazený na jiném zdroji vody);
 3. Oznámení o připojení zašlete do 2 dnů od propojení odpadu provozovateli kanalizace I.T.V. CZ s.r.o., itvcz.eu, datová schránka: 7tcc44m, e-mail: provoz@itvcz.eu, tel: 722 201 235. Povinnými součástmi oznámení jsou:
  • Dotazník pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod, řádně vyplněný pro každou nemovitost samostatně, podepsaný vlastníkem nemovitosti (ke stažení v PDF, DOC, nebo tištěný na k odběru na schodech v budově OÚ). Uživatelé, kteří budou požadovat pro měření stočného osadit fakturační vodoměr na přívod vody ze studny, nebo jiného zdroje vody mimo veřejný vodovod, uvedou do poznámky na konci dotazníku text „Osadit vodoměr studna“;
  • Doklad o vyvezení stávající odpadní jímky – kopie dokladu o likvidaci odpadních vod ne starší 2 dnů před zahájením vypouštění;
  • Den připojení na kanalizaci – datum zahájení vypouštění do nové kanalizace uveďte v poznámce na konci dotazníku (u přepojovaných kanalizací bude stanoven po dohodě obou provozovatelů);
  • Plná moc k uzavření smlouvy – v případě, že podpis smlouvy bude vyřizovat někdo jiný než vlastník nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí;
 4. Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod – obdobně jako při uzavírání smluv na odběr vody bude tým provozovatele k podpisu smluv ve vybraných termínech pro vás k dispozici na našem obecním úřadě. O termínech vás budeme informovat.

 

Termín napojení na kanalizaci

Za termín napojení, do kdy je nutné se připojit na kanalizaci, uvažujte 30.9.2024. Pokud některá nemovitost po tomto datu nebude připojená na kanalizaci, budeme počínaje 1.10.2024 požadovat pravidelné předkládání dokladů o likvidaci odpadních vod.

Upozorňujeme, že vypouštění odpadních vod do nové kanalizace bez platné Smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod uzavřené s provozovatelem je v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích i Obchodními podmínkami provozovatele.

Další informace naleznete v článkách na webu: https://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/aktuality/napojovani-nemovitosti-na-novou-kanalizaci-v-srbine-a-zernovcehttps://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/aktuality/napojovani-nemovitosti-na-novou-kanalizaci-v-srbine-a-zernovce. Případné své dotazy směřujte na obecní úřad nebo přímo na Ing. Zimu, tel. 724191247, e-mail: premysl.zima@mukarov.cz.

 

Zveřejněno: 08.04.2024
Upraveno: 10.04.2024
nahoru