Se změnou na zimní čas je upravena otevírací doba sběrného dvora Technických služeb v Mukařově: středa 15-17 hod, sobota 8-12 hod. Odběr bioodpadu probíhá také v Mukařově, pracoviště Na Čapíku je uzavřeno. SVOZ NÁDOB NA BIOODPAD DLE HARMONOGRAMU JE DOPLNĚN JEŠTĚ O SVOZ 14.12.2023

Uvedení nové kanalizace v Srbíně a Žernovce do provozu

Události

Uvedení nové kanalizace v Srbíně a Žernovce do provozu

V momentě, kdy píši tyto řádky stavba ještě není dokončena. Probíhají závěrečné terénní úpravy, odstraňování zjištěných vad a nedodělků, kompletaci obsáhlé dokumentace hotové stavby a čekáme na kontrolní prohlídku stavebního úřadu před zahájením zkušebního provozu ČOV konanou před koncem října. Z hlediska správních lhůt kolaudačního řízení je tak jasné, že termín uvedení stavby do provozu se posune daleko za 1.11., který byl původně navržen. Velice pravděpodobně dojde k zahájení provozu až začátkem roku 2024. Podrobnější informace najdete ve článku zde.

Do konce roku 2023 je také poslední možný termín k doložení revizí elektrických přívodů k čerpadlům domovních přípojek tlakové kanalizace. V případě přípojek, kde vlastníci nemovitostí revizi nepředloží v tomto termínu k montáži čerpací technologie, bude dána přednost dodání čerpadel i do ostatních nemovitostí původně do stavby nezahrnutých. V lednu 2024 po zjištění aktuálního počtu volných čerpadel budou tato dána zdarma k dispozici – obcí bude vyhlášen termín pro přihlášky k dodávce čerpadel (článkem na webu obce, rozesílkou novinek z webu obce, na úřední desce). Budou poskytována těm vlastníkům na dosud nezprovozněných řadech v Srbíně, Žernovce, kteří co nejdříve doloží revizi přívodního kabelu jako doklad o připravenosti přípojek k provozu. Proto všechny zájemce žádáme, aby sledovali situaci a nachystali si revize k jejich včasnému zaslání na obec.

Pokud máte čerpací technologii instalovanou do stávající odpadní jímky, tato čerpadla budou naskladněna a osazována Presskanem po uvedení kanalizace do zkušebního provozu.

Po konzultaci s provozovatelem ještě doplňující informace k budoucímu přepojování domovních odpadů do nových kanalizačních šachet (čerpacích u tlakové a revizních u spádové kanalizace) – pořiďte při přepojování fotodokumentaci přepojení, aby bylo možné v případě potřeby doložit způsob provedení. Jedná se zejména o zdokumentování použitého materiálu a některých detailů nového trubního vedení jako je jeho celkový průběh, napojení nového potrubí na stávající odpady, zaústění odpadů do šachet, včetně případných redukcí a přechodů potrubí. Další detaily k přepojování a přípravě přípojek do provozu najdete v letním čísle zpravodaje, který je též dostupný na webu obce.

Více informací k přepojování a postupu uzavírání smluv, jako i způsobu dokladování nových přípojek do provozu pro vás přineseme v dalších číslech zpravodaje a na webu obce.

Zveřejněno: 19.10.2023
Upraveno: 20.11.2023
nahoru