V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Uvedení nové kanalizace v Srbíně a Žernovce do provozu

Události

Uvedení nové kanalizace v Srbíně a Žernovce do provozu

Vážení obyvatelé,

mohu s radost oznámit, že část nové kanalizace (v Srbíně a Mukařově) je od 11.3. zkolaudovaná a 15.3. proběhla také schůzka s provozovatelem ke spuštění kanalizace do provozu. K tomuto dni byla provedena také kontrola kanalizace, kdy byly zjištěny drobné závady, reklamované zhotoviteli. Vzhledem k zásahům, které je třeba provést ještě před zahájením provozu, je naplánované spuštění na pondělí 8.4.

Z majetkoprávních důvodů bude kanalizace uváděna do provozu ve dvou etapách. Spolu s ČOV bude v první etapě uvedena do provozu kanalizace v Srbíně (všechny domy vyjma nemovitostí uvedených ve druhé etapě!), Mukařově a části Žernovky (oblast Louňovické ulice od Mokliny po č.p. 140, včetně ulice Na Kraji). Také dojde k přepojení kanalizací v ulicích Nad Rafandou, Na Kopci, Zvonečková, Blatouchová. U těchto kanalizací budete zpraveni o přepojení a předání provozu našemu provozovateli s provedením odečtů vodoměrů a zasláním nových smluv na stočné, popřípadě výpovědí smluv stávajících. Očekávané zprovoznění je 8.4.

V druhé etapě budou do provozu uvedeny rozšíření a změny stavby v Srbíně pro: Pampelišková č.p. 552, 553, Bezová č.p. 456, 458, 459, 460, U Požáru č.p. 416, 417, přepojení kanalizací v ulicích Nad Rybníkem a Do Vrchu, a převážná část Žernovky. Odhad zprovoznění druhé etapy je vzhledem k administrativním lhůtám červen 2024.

Do konce roku 2023 pak byl poslední možný termín k doložení revizí elektrických přívodů k čerpadlům domovních přípojek tlakové kanalizace. V případě přípojek, kde vlastníci nemovitostí revizi nepředložili v tomto termínu k montáži čerpací technologie, bude dána přednost dodání čerpadel i do ostatních nemovitostí původně do stavby nezahrnutých. Možnost získání čerpací technologie zdarma je stále otevřená.

Pokud máte čerpací technologii instalovanou do stávající odpadní jímky, tato čerpadla budou naskladněna a osazována Presskanem po uvedení kanalizace do zkušebního provozu.

Po konzultaci s provozovatelem ještě doplňující informace k budoucímu přepojování domovních odpadů do nových kanalizačních šachet (čerpacích u tlakové a revizních u spádové kanalizace) – pořiďte při přepojování fotodokumentaci přepojení, aby bylo možné v případě potřeby doložit způsob provedení. Jedná se zejména o zdokumentování použitého materiálu a některých detailů nového trubního vedení jako je jeho celkový průběh, napojení nového potrubí na stávající odpady, zaústění odpadů do šachet, včetně případných redukcí a přechodů potrubí. Další detaily k přepojování a přípravě přípojek do provozu najdete v letním čísle zpravodaje, který je též dostupný na webu obce.

Více informací k přepojování a postupu uzavírání smluv, jako i způsobu dokladování nových přípojek do provozu pro vás přineseme v dalších číslech zpravodaje a na webu obce.

Zveřejněno: 19.10.2023
Upraveno: 02.04.2024
nahoru